100 thoughts on “Cách Gấp Máy Bay Boomerang Ver 4, Boomerang Paper AirPlane #XTT

  1. Tại sao em gấp và phóng nó lại không bay được lần sau anh hãy cho tờ giấy cụ thể dài bao nhiêu nhé

  2. Не возращанться😡😡😡👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *